HỘI NGHỊ GIÁO DỤC 2019 | ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI EDUCATION CONFERENCE 2019| ORIENTING THE FUTURE

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Diễn giả:
Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch, Forbes Việt Nam

BÀI TRÌNH BÀY 1:

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Diễn giả:
TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch, Đại học FPT

Với dân số gần 100 triệu người và cơ cấu dân số vàng, giáo dục Việt Nam đứng trước đòi hỏi cấp thiết vừa phát triển theo chiều rộng vừa phát triển theo chiều sâu; vừa phổ cập kiến thức vừa đào tạo chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát triển kinh tế. Bức tranh mới nhất về giáo dục công - tư hiện nay, và gần đây chính phủ đã có những thay đổi quan trọng nào nhằm mục tiêu nâng cấp chất lượng ở cả khối trường công và trường tư?

BÀI TRÌNH BÀY 2:

TƯƠNG LAI CỦA VIỆC LÀM

Diễn giả:
Ông Stephan Ulrich, Giám đốc chương trình, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng nhờ các tiến bộ khoa học công nghệ dựa trên việc gia tăng kết nối, giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu suất. Sự xuất hiện của người máy, AI, IoT, cùng với lao động tự do dịch chuyển đang định nghĩa lại và thiết kế lại khái niệm “việc làm” theo những phương thức hoàn toàn mới. Sự chuẩn bị học tập ở hiện tại nên như thế nào để đáp ứng yêu cầu “việc làm” trong tương lai?

GIẢI LAO

BÀI TRÌNH BÀY 3:

CÁCH HỌC MỚI

Điều phối:
Ông Vũ Minh Anh, Sáng lập và Giám Đốc Điều Hành Terraverde Travel
Diễn giả:
TS. Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch và CEO, Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ
Học tập giờ đây không còn bị giới hạn trong ở các lớp học với bốn bức tường. Những mô hình học tập mới đang đưa người học với những cách tiếp cận mới gắn với gợi mở, sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời. Các mô hình mới đang nổi lên bao gồm live tutoring, dual teacher (mô hình giảng dạy có giảng viên online và hỗ trợ offline), học tập thích ứng và đánh giá kết quả với sự hỗ trợ của AI, với chương trình học khác biệt, đem lại trải nghiệm học tập mới cho người học.

PHIÊN THẢO LUẬN:

LỰA CHỌN PHÙ HỢP

Diễn giả:
1. Ông Raj Shastri, Đối tác, quỹ đầu tư giáo dục Kaizen PE
2. TS. Giáp Văn Dương, Hiệu trưởng Vietschool
3. TS. Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc điều hành, tổ chức giáo dục IEG
4. Bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch, trường ĐH Full Bright
Với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu Việt Nam, nhiều gia đình có nhiều lựa chọn để con cái tiếp thu môi trường giáo dục thích hợp. Giáo dục trong nước đang cung cấp cho người học nhiều mô hình để lựa chọn, từ miễn phí, chi phí thấp, tới linh hoạt đào tạo, song ngữ hay các trường quốc tế đạt chuẩn toàn cầu hay du học từ sớm. Từ nhu cầu học đa dạng, nguồn cung trên thị trường về chương trình học tập, dịch vụ giáo dục cũng trở nên đa dạng theo. Đâu có thể là những quy mô và hình thái phù hợp cho các nhà đầu tư, các nhà giáo dục hay các bậc phụ huynh trước đòi hỏi chất lượng ngày càng phải nâng cao ở Việt Nam?

KẾT THÚC

Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


OPENING REMARK

Speaker:
Mr. Henry Nguyen, Chairman, Forbes Vietnam

KEYNOTE SPEAKER 1:

UPDATING POLICIES IN EDUCATION

Moderator:
Dr. Mai Huu Tin, - Chairman and CEO, U&I Investment Corporation
Speaker:
Dr. Lê Trường Tùng, Chairman, FPT University
With a population of nearly 100 million and a golden population structure, Vietnamese education is in the urgent need of both width and depth development; popularizing knowledge as well as providing professional training to meet the human resource demand for economic development. What is the latest picture of public and private education, and what recent noticeable changes that the government has made impacting both public and non – public education systems?

NETWORKING BREAK

KEYNOTE SPEAKER 2:

THE FUTURE OF WORK

Speaker:
Mr. Stephan Ulrich, Programme manager, International Labor Organization (ILO) in Vietnam
Many industries are being disrupted thanks to technological advances based on increasing connectivity, reducing operating costs while improving performance. Robots, AI, IoT, along with the free movement of workers are redefining and redesigning the concept of “employment” in completely new ways. What education should we take now for the future of work?

TEA BREAK

KEYNOTE SPEAKER 3:

NEW WAYS OF LEARNING

Speaker:
Dr. Nguyễn Quốc Toàn, Co-Founder and CEO, EQuest Group
Learning is no longer limited to classrooms with four walls. New learning models are giving learners open and creative approaches, creating a lifelong learning spirit. New emerging models include live tutoring, dual teacher, adaptive learning and result assessments with AI support and different curriculums.

PANEL DISCUSSION:

MAKING SUITABLE CHOICES

Diễn giả:
1. Mr. Raj Shastri, Partner/Principal, Kaizen Private Equity
2. Dr. Giáp Văn Dương, Co-founder Vietschool and Founder Giap Group
3. Dr. Nguyễn Chí Hiếu, CEO, IEG Institute
4. Mrs. Đàm Bích Thủy, President, Fullbright Vietnam University
With the rise of Vietnamese middle class, many families have more choices in educating their children. Local learners are provided with many models to choose, from free, low cost to flexible training programs, bilingual to internationally accredited schooling systems. The market is expanded rapidly with various methodologies and services. What could be the suitable scales and forms to upgrade the quality of education in Vietnam?

ENDING

Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion