FORBES VIETNAM’S TECH SUMMIT 2019 | CHÂN TRỜI MỚI, KHẢ NĂNG MỚI FORBES VIETNAM’S TECH SUMMIT 2019 | NEW HORIZONS, NEW POSSIBILITIES

HỘI NGHỊ BUỔI SÁNG

DIỄN VĂN KHAI MẠC

Diễn giả:
Ông. Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch, Forbes Vietnam

BÀI PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ

Diễn giả:
Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

BÀI TRÌNH BÀY 1:

Hành trình trở thành kỳ lân

Diễn giả:
Ông. Lee Jaewoong, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành SoCar
Đại diện một công ty công nghệ chia sẻ về quá trình họ đã trở thành kỳ lân của giới công nghệ như thế nào.

Phỏng vấn trên sân khấu

Điều phối:
Ông. Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Phoenix Holdings
Diễn giả:
Ông. Lee Jaewoong, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành SoCar

PHIÊN THẢO LUẬN: 1

Thời của kỳ lân Việt Nam

Diễn giả/Điều phối:
Ông. Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Phoenix Holdings
Diễn giả:
Ông. Bert Kwan, Giám đốc điều hành Tập đoàn NorthStart
 
Ông. Trần Thanh Nam, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Moca Ông. Jimmy Chan, Tổng Giám Đốc, Alpha King
 
Ông. Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch, Công ty M.Service (sở hữu thương hiệu Ví MoMo)
Chia sẻ về tầm nhìn của nhà đầu tư và các công ty công nghệ bàn về cách thức tạo ra một kỳ lân, kinh nghiệm để một công ty bứt phá, trở thành kỳ lân.

PHIÊN THẢO LUẬN: 2

Kêt nối chân trời mới

Điều phối:
Bà. Nguyễn Lan Anh, Giám đốc điều hành, Endeavor Việt Nam
Diễn giả:
Ông. Pham Thai Lai, Chủ tich và Tổng giám đốc Siemens Việt Nam
 
Ông. Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch Đại học FPT
 
Ông. Đặng Tùng Sơn, Phó tổng giám đốc, CMC Telecom
 
Ông. Nguyễn Đức Kiên, CSO Công ty công nghệ thông tin VNPT
 
Ông. Nguyễn Mạnh Hào, CEO Ames English
Thảo luận về tác động của công nghệ đến các thị trường đang phát triển như Việt Nam, thay đổi cấu trúc hoạt động của thị trường truyền thống như thế nào. Qua đó, tìm kiếm các cơ hội và giải quyết bài toán thực tế về thị trường, các ngành, lĩnh vực dự báo có cơ hội phát triển tại Việt Nam.

KẾT THÚC HỘI NGHỊ BUỔI SÁNG


HỘI NGHỊ BUỔI CHIỀU

Phỏng vấn trên sân khấu

Điều phối:
Ông. Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Phoenix Holdings.
Diễn giả:
Ông. Lê Hồng Minh, Đồng sáng lập, Chủ tịch và CEO VNG

PHIÊN THẢO LUẬN 1:

Giải những bài toán lớn

Điều phối:
Ông. Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập Got-it!
Diễn giả:
Ông. Đỗ Thông, Nhà sáng lập và Chủ tịch Palexy
 
Ông. Lưu Thế Lợi, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, Kyber Network
 
Ông. Aaron McDonald, Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành, Centrality
 
Ông. Kelvin Teo, Đồng sáng lập Funding Societies
Bàn về ứng dụng AI, dữ liệu lớn, blockchain tại Việt Nam mà các doanh nghiệp công nghệ, gồm cả các doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nghiên cứu và khai thác thị trường này.

BÀI TRÌNH BÀY 1:

Sẵn sàng vươn xa

Diễn giả:
Ông. Eitan Lavie, Chủ tịch tập đoàn AWG
Diễn giả chia sẻ về các thách thức, các điều kiện cần và đủ để có thể kết nối, làm việc hiệu quả với các nhà đầu tư, các đối tác mới gia nhập để doanh nghiệp phát triển.

PHIÊN THẢO LUẬN 2:

Giải pháp tài chính sáng tạo

Điều phối:
Bà. Donna NguyenPhuoc, Đối tác Điều hành, Quỹ SPARQ
Diễn giả:
Ông. Phạm Hợp Phố, Giám đốc điều hành, Viet Capital Asset Management (VCAM)
 
Ông. Phạm Minh Tuấn, Nhà sáng lập & Giám đốc điều hành Topica
 
Ông. Rajiv Chandna, Giám đốc Chiến lược và Phát triển kinh doanh, Grab Financial Group
 
Ông. Pieter Kemps, Giám đốc, Sequoia Capital India
 
Ông. Tom Setiawan, Phó chủ tịch, Warburg Pincus
Các start-up đều trải qua quá trình gọi vốn từ nhà đầu tư để phát triển sản phẩm. Nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả. Phiên thảo luận bàn về việc tạo ra hệ sinh thái tài chính làm đòn bẩy cho các công ty khởi nghiệp hỗ trợ họ tăng trưởng.

Q&A

KẾT THÚC HỘI NGHỊ BUỔI CHIỀU


Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


MORNING SESSION

OPENING SPEECH

Speaker:
Mr. Henry Nguyen, Chairman, Forbes Vietnam

GOV. SPEECH

Speaker:
Ms. To Thi Thu Huong, Deputy director of the Information and Technology department, Ministry of Information and Communications

KEYNOTE SPEAKER 1:

The jourey of a unicorn

Speaker:
Mr. Lee Jaewoong, Founder & CEO SoCar
A billion-dollar start-up is an evidence of how innovative ideas have been realized with great execution and big impact. A leader from a unicorn will share its journey.

INTERVIEW ONE-ON-ONE ON STAGE

Moderator:
Mr. Henry Nguyen, Chairman, Phoenix Holdings
Speaker:
Mr. Lee Jaewoong, Founder & CEO SoCar

PANEL DISCUSSION 1:

When will it be Vietnam’s turn in the global tech spotlight?

Speaker/Moderator:
Mr. Henry Nguyen, Chairman, Phoenix Holdings
Speaker:
Mr. Bert Kwan, Managing Director of NorthStart Group
Speaker:
Mr. Nam Tran, Co-Founder and CEO Moca
 
Mr. Tuong Nguyen, Vice Chairman of the Boards & President, M.Service JSC (MoMo Wallet)
The panelists who are investors and leader of tech companies will discuss how to nurture a unicorn in Vietnam with their experiences and journeys.

PANEL DISCUSSION 2:

Bridging to new horizons

Moderator:
Ms. Lan Anh Nguyen, Managing Director, Endeavor Vietnam
Speaker:
Mr. Lai Pham – President and CEO Siemens Vietnam
 
Mr. Nam Nguyen, Vice Chairman of the Board, FPT University
 
Mr. Son Dang, Deputy CEO CMC Telecom
 
Mr. Kien Nguyen, CSO VNPT Information Technology Company
 
Mr. Hao Nguyen, CEO Ames English
Speakers will discuss the impact of technology in developing markets such as Vietnam and how it has changed the traditional market structure, in order to find opportunities and practical solutions for potential business opportunities.

END OF MORNING SESSION


AFTERNOON SESSION

INTERVIEW ONE-ON-ONE ON STAGE

Moderator:
Mr. Henry Nguyen, Chairman, Phoenix Holdings.
Speaker:
Mr. Minh Le, Co-Founder, Chairman & CEO VNG

PANEL DISCUSSION 1:

Solving the big questions

Moderator:
Mr. Tran Viet Hung, Founder Got-it!
Speaker:
Mr. Tony Đo, Founder and Chairman Palexy
 
Mr. Loi Luu, Co-Founder & CEO, Kyber Network
 
Mr. Aaron McDonald, Co-Founder & CEO Centrality
 
Mr. Kelvin Teo, Co-Founder, Funding Societies
Tech trends are expected to grow exponentially in the near future are AI, blockchain and IoT-related applications in real life such as security, finance, real estate, food safety, etc. This session will discuss specific AI and blockchain areas and applications in Vietnam that tech businesses, no matter in what scale, can explore.

KEYNOTE SPEAKER 1:

Build to scale

Speaker:
Mr. Eitan Lavie, Chairman of AWG Group
A leading investor in a tech company will share about the gap between investors & investees and how they can go for a happy ending.

PANEL DISCUSSION 2:

Innovative Financing

Moderator:
Ms. Donna NguyenPhuoc, Partner, SPARQ Capital
Speaker:
Mr. Pho Pham, Managing Director, Viet Capital Asset Management (VCAM)
 
Mr. Tuan Pham, Founder & CEO Topica
 
Mr. Rajiv Chandna, Head of Strategies and Business Development, Grab Financial Group
 
Mr. Pieter Kemps, Principal, Sequoia Capital India
 
Mr. Tom Setiawan, Vice President, Warburg Pincus
Start-ups go through the process of raising capital from investors to develop their products, while all investors seek opportunities to pump their capital effectively. This session will discuss the creation of a financial ecosystem that supports start-ups to grow.

Q&A

END OF AFTERNOON SESSION


Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion