DIỄN ĐÀN KINH DOANH 2019 | TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN SỐ BUSINES FORUM 2019| NAVIGATING THE DIGITAL AGE

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Diễn giả:
Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch, Forbes Việt Nam

PHIÊN THẢO LUẬN 1:

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THƯƠNG MẠI MỚI

Điều phối:
Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch & CEO Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
Diễn giả:
1. Tiến sĩ Chua Hak Bin, Chuyên gia kinh tế tập đoàn Maybank Kim Eng
2. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia
3. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Nhà sáng lập, Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn TBS
4. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Đầu tư, Trưởng phòng Nghiên cứu Dragon Capital

Các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, chuyên gia kinh tế sẽ chia sẻ quan sát và đánh giá của họ về bối cảnh kinh tế thế giới và điều kiện vĩ mô Việt Nam trong phiên thảo luận này.

GIẢI LAO

PHIÊN THẢO LUẬN 2:

CƯỠI TRÊN NGỌN SÓNG SỐ

Điều phối:
Ông Vũ Minh Anh, Sáng lập và Giám Đốc Điều Hành Terraverde Travel
Diễn giả:
1. Ông Bruce Delteil – Đối tác điều hành, McKinsey & Company
2. Bà Joan Ziegler, CEO, Sequent Incorporation
3. Nguyễn An Nguyên, Sáng lập và CEO Trusting Social
4. Ông Lê Trí Thông, CEO PNJ
Phiên thảo luận có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu bắt đầu quá trình chuyển đổi số, và các chuyên gia tư vấn của các doanh nghiệp lớn có thể mạnh về kỹ thuật số.

PHIÊN THẢO LUẬN 3:

THU HÚT TÀI NĂNG VỀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Điều phối:
Bà Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Điều Hành & Truyền cảm hứng Hạnh phúc, Công ty Anphabe
Diễn giả:
1. Ông Trần Ngọc Thái Sơn - CEO Tiki
2. Ông Dương Trí Thành – CEO Vietnam Airlines
3. Bà Lê Diệp Kiều Trang – CEO GoViet
Lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu chia sẻ về cách xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng trong bối cảnh nguồn nhân lực dịch chuyển tự do và các công nghệ mới đang thay thế một phần lao động truyền thống.

GIẢI LAO

PHỎNG VẤN 1-1 TRÊN SÂN KHẤU VỚI DOANH NHÂN THÀNH CÔNG TRONG KHU VỰC

TIỆC TỐI & LỄ VINH DANH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT 2019 DO FORBES VIỆT NAM BÌNH CHỌN.

Trao giải:

KẾT THÚC

Vui lòng đặt câu hỏi cho các diễn giả


OPENING REMARK

Speaker:
Mr. Henry Nguyen, Chairman, Forbes Vietnam

PANEL DISCUSSION 1:

VIETNAM IN THE NEW TRADE SCENARIO

Moderator:
Dr. Mai Huu Tin, - Chairman and CEO, U&I Investment Corporation
Speaker:
1. Dr. Chua Hak Bin, Senior Economist, Maybank Kim Eng
2. Dr. Tran Dinh Thien, Member of National Financial and Monetary Policy Advisory Council
3. Mr. Nguyen Duc Thuan, Founder, Chairman and CEO of TBS Group
4. Dr. Le Anh Tuan, Deputy CIO, Head of Research, Dragon Capital
Policy makers, business leaders and economic experts will share their minds in this session.

NETWORKING BREAK

PANEL DISCUSSION 2:

RIDING THE DIGITAL WAVE

Moderator:
Mr. Vu Minh Anh, Founder and Managing Director, Terraverde Travel
Speaker:
1. Mr. Bruce Delteil, Partner, McKinsey & Company
2. Ms. Joan Ziegler, CEO of Sequent Incorporation
3. Dr. Nguyen An Nguyen, Founder & CEO Trusting Social
4. Mr. Le Tri Thong, CEO PNJ
This discussion welcomes high-level leaders of major businesses which are starting riding the digital wave, together with digital consultants.

PANEL DISCUSSION 3:

TALENT ACQUISITION FOR SUSTAINABLE GROWTH

Moderator:
Mrs. Nguyen Viet Thanh, CEO & Chief Happiness Officer at Anphabe
Speaker:
1. Mr. Tran Ngoc Thai Son, CEO Tiki
2. Mr. Duong Tri Thanh, CEO Vietnam Airlines
3. Mrs. Le Diep Kieu Trang, CEO GoViet
Business leaders will share their insights and strategies on building human resources to grow sustainable business.

NETWORKING BREAK

1-1 INTERVIEW ON STAGE WITH REGIONAL EXCEPTIONAL BUSINESS LEADER

Moderator:
Speaker:

GALA DINNER & HONORING CEREMONY OF 50 BEST VIETNAMESE LISTED COMPANIES IN 2019 BY FORBES VIETNAM

Award presenter:

THE END

Please making questions for our speakers


Câu HỏiQuestion